logo

TEP HESAPLAMA MAKİNASI

Enerji tüketimlerinizi girerek Toplam TEP cinsinden enerji tüketimlerinizi hesaplayabilirsiniz. İsterseniz bizimle iletişime geçerek toplam tüketimlerinizi ADV Enerji olarak sizin yerinize biz hesaplayabiliriz.

ENERJİ KAYNAĞI

MİKTAR

BİRİM

ISIL DEĞER

TEP DEĞERİ

Asetilen m3 14230 kCal/m3
Asfaltit ton 4300 kCal/kg
Benzin lt 14150 kCal/lt
Benzin ton 10400 kCal/kg
Briket ton 5000 kCal/kg
Doğal Gaz kg 12313 kCal/kg
Doğal Gaz m3 8250 kCal/m3
Elbistan Linyiti ton 1100 kCal/kg
Elektrik kWh 860 kCal/kWh
Fuel Oil No: 4 ton 9600 kCal/kg
Fuel Oil No: 5 lt 10897 kCal/lt
Fuel Oil No: 5 ton 10025 kCal/kg
Fuel Oil No: 6 lt 10489 kCal/lt
Fuel Oil No: 6 ton 9860 kCal/kg
Gazyağı lt 11436 kCal/lt
Gazyağı ton 8920 kCal/kg
Grafit ton 8000 kCal/kg
Ham Petrol ton 10500 kCal/kg
Hayvan ve Bitki Artığı ton 2300 kCal/kg
Hidrolik kWh 860 kCal/kWh
Jeotermal kWh 8600 kCal/kWh
Kabuk ton 2250 kCal/kg
Kok Gazı ton 8220 kCal/kg
Kok Gazı m3 4028 kCal/m3
Kok Kömürü ton 7200 -
Kok tozu ton 6000 kCal/kg
Linyit santral ton 2000 kCal/kg
Linyit teshin ve sanayi ton 3000 kCal/kg
LPG ton 10900 kCal/kg
LPG m3 27000 kCal/m3
Maden ton 5500 kCal/kg
Motorin lt 12289 kCal/lt
Motorin ton 10200 kCal/kg
Nafta ton 10400 kCal/kg
Odun ton 3000 kCal/kg
Petrokok ton 7600 kCal/kg
Prina ton 4300 kCal/kg
Propan m3 10200 kCal/m3
Rafineri Gazı m3 8783 kCal/m3
Siyah Likör ton 3000 kCal/kg
Talaş ton 3000 kCal/kg
Taşkömürü ton 6100 kCal/kg
Yüksek Fırın Gazı m3 1019 kCal/m3
Yüksek Fırın Gazı ton 791 kCal/kg
TOPLAM TEP