logo

ENERJİ KİMLİK BELGESİ - EKB ALMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLADI ?

01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış tüm binalar (mevcut bina) için Enerji Kimlik Belgeleri enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenir. Bu binaların tümü 03.05.2017 tarihine kadar enerji kimlik belgelerini almak zorundadır. 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalar yani yeni binalarda ise yapı kullanım izni (iskan) belgesi almak için Enerji Kimlik Belgelerini almak zorundadır.