logo

ENERJİ KİMLİK BELGESİ - EKB HANGİ SINIF OLMALIDIR ?

Enerji Kimlik Belgesi - EKB Hangi Sınıf Olmalıdır ?

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların; Enerji Kimlik Belgesi (EKB) sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut Binalar; için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar hâlihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma sistemleri verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alabilmektedir.