logo

ENERJİ ETÜDÜ - VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE (VAP)

ENERJİ ETÜDÜ - VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE (VAP)

Enerji Etüdü Nedir?

Enerji Verimliliğini artırmak için, tesis veya ticari binalarınızdaki enerji kullanımınız hakkında gerekli inceleme, ölçüm ve veri toplama işlemlerinin yapılarak raporlanmasıdır.

Enerji etüdü ön enerji etüdü ve detaylı enerji etüdü olarak iki farklı şekilde yapılır.

Ön Enerji Etüdü Nedir?

Tesis veya Ticari binada ilk olarak enerji tüketim analizi yapılır. Buna ek olarak; bina gezilerek yapısı, kullanılan cihazlar, işletme ve bakım koşulları gözlemlenir. Tesis veya Ticari Bina sahibi/yönetimi ve enerji yöneticisi ile kısa görüşmeler yapılır. Uygulanabilecek önlemler, yaklaşık tasarruf miktarları ve yatırım maliyetleri ile geri ödeme süreleri belirlenir. Denetimin kısa sureli olması ve detaylı ölçümler yapılmaması sebebiyle önemli yatırım kararlarının alınabilmesi için yeterli değildir. Ön etüt; kullanılan sistem ve tesisatların durumunun değerlendirilebilmesini, işletme ve bakım konusunda çoğunlukla yatırım gerektirmeyen iyileştirme önerileri ve enerji tasarruf önlemlerinin belirlenebilmesini, daha detaylı etüt ihtiyacının tespit edilebilmesini sağlar.

Detaylı Enerji Etüdü Nedir?

Bu aşama, ön etüde göre daha detaylı bina denetimi ve enerji analizlerini içerir. Bina yönetimi ve yetkili personel ile görüşmeler yapılarak ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan alanlarda noktasal ölçümler, hesaplamalar ve enerji simülasyonlarıyla gerçek zamanlı enerji tüketimleri, kayıplar ve yükler tespit edilir. Binada uygulanabilecek tüm verimlilik artırıcı yöntemler belirlenir. Her bir yöntem için elde edilebilecek tasarruf miktarı, ilk yatırım ve işletme maliyeti, yatırım geri ödeme süresi gibi detaylı teknik ve ekonomik analizler yapılır. Detaylı etüt, önemli yatırım kararlarının alınabilmesine olanak sağlar.

Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) Nedir?

Enerji etüdü raporu sonucunda tesis veya ticari binanızdaki enerji tüketimi gereğinden fazla olan veya enerji tasarruf potansiyeli olan yerler hakkında enerji tasarrufu sağlamaya yönelik hazırlanan projelerdir.

ADV Enerji bünyesindeki sertifikalı Enerji Etüt Uzmanları ile ticari binalarda Enerji Etüdü ve Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) hizmeti vermektedir.

Enerji Etüdü Kapsamında Yapılacak İşlemlerden Bazıları;

 • Tesisin mevcut enerji tüketimleri detaylı incelenecek, enerji tüketimine sebep olan sistemlerin analizi yapılır,
 • Elektrik tarifesi gözden geçirilerek tarife analizi yapılır, daha ucuz elektrik kullanımı imkânları araştırılır,
 • Elektrik tesisatında gerekli görünen yerlerde enerji analizörleriyle ölçümler yapılır,
 • Termal kamera ile mevcut aşırı ısınma sorunlarının tespiti için trafo ve ana elektrik panolarında çekimler yapılır,
 • Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde ve hatlarında termal çekimler yapılarak yalıtım sorunları tespit edilir,
 • Aydınlatma Sistemi incelenecek, aydınlatmada verimlilik imkânları araştırılır,
 • Elektrik motorlarının ve pompalarının verimlilikleri incelenir,
 • Kazanlar incelenecek verimlilik çalışmaları yapılır gerek duyulduğunda baca gazı analizleri yapılır,
 • Gerekli görülen mahallerde ortam havasındaki sıcaklık, nem ve CO2 oranları ölçülerek enerji verimliliğine etkisi yorumlanır,
 • Soğutma ve havalandırma sistemleri incelenerek enerji verimlilik potansiyelleri araştırılır,
 • Otomasyon sistemi incelenecek ve otomasyon sisteminde verimlilik potansiyeli araştırılır,
 • İlgili yönetmelikte belirlenen formatta bir “etüt raporu” hazırlanır.

Yapılan incelemeler sonucunda sunulan Verimlilik Artırıcı Projeler(VAP) ;

 • Maliyetsiz Projeler İle Sağlanabilecek Tasarruflar
 • Yazılım ve Mühendislik İle Sağlanabilecek Tasarruflar
 • Düşük Maliyetli Ekipmanlar İle Sağlanabilecek Tasarruflar
 • Orta ve yüksek Maliyetli Projeler İle Sağlanabilecek Tasarruflar

Olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Uygulama Sonrası Ölçme ve Doğrulama İşlemi

Tesis veya Ticari Bina sahibi veya yönetimi tarafından uygulanmasına karar verilen verimlilik artırıcı projeler hayata geçirilir.

ADV Enerji uygulanan projelerin takibini yapar. Projede ön görülen tasarrufun sağlandığını ölçümler yaparak teyit eder. 

 

ENERJİ ETÜDÜ fiyat teklifi almak için tıklayın

VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE (VAP) fiyat teklifi almak için tıklayın