logo

ÖLÇÜM HİZMETLERİMİZ

ÖLÇÜM HİZMETLERİMİZ;

 1. Buhar Kaçak Ölçüm Hizmeti;

İşletmeniz veya tesisinizde buhar hatlarında yer alan buhar vanalarındaki kaçakların tespiti ve bu hatlarda yer alan buhar kapanlarının mevcut durumlarının tespitinin yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir. Buhar vanası ve kapanında yapılan ölçümler sonucunda hatlardaki enerji kaybınızı öğrenebilirsiniz.

Bir tesiste, buhar kapanlarının ortalama doğru çalışma oranları;

%60 Doğru Çalışma -  %20 Buhar Kaçağı - %14 Yanlış Çalışma-Yanlış Seçim - %6 Bloke

Verilen sonuç raporunda verimlilik artırıcı önerilerde bulunulur.

2.Baca Gazı Analizi Hizmeti;

İşlemeniz, tesisiniz veya binanızdaki bacalı ekipmanların ( kazan, fırın vb.) verimlilik ölçümlerinin yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir. Kazan veya fırınlarınızın yanma verimleri için yapılan ölçümler sonucunda mevcut durumunuz hakkında ekipmanlarınızın uygunluğunu veya kullanım ayarlarınızın doğruluğunu öğrenebilirsiniz.

Verilen sonuç raporunda verimlilik artırıcı önerilerde bulunulur.

3.    Termal Kamera Hizmeti:

Isı kaçaklarının ve aşırı ısınmaların termal kamera ile çekimlerinin yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

Hizmet Alanları;

 • Bina dış cephesi ısı kaçaklarının tespiti (Çatı, Dış Cephe, Yalıtım ve vb.
 • Tesisatlardaki ısı kaçaklarının tespiti     (Sıcak Su Hattı, Buhar Hattı vb.)
 •  Ekipmanlarının aşırı ısınmasının tespiti (Motor, Pompa vb.)
 • Elektrik panoları ve Trafolardaki aşırı ısınmasının tespiti (Sigorta, Transformatör, vb.)
 • Enerji Kablolarındaki aşırı ısınmanın tespiti             

Termal kamera ile yapılabilmektedir.

Verilen sonuç raporunda verimlilik artırıcı önerilerde bulunulur.

4.    Ultrasonik Debimetre İle Debi Ölçüm Hizmeti:

Sıvı akışının olduğu hatlarda, akışkan hızının ve debisinin geçmiş olduğu hatta zarar vermeden ultrasonik yöntem ile ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir. Ultrasonik ölçümler sonucunda elde ettiğiniz debi ve hızları sisteminizde bulunan ekipmanların değerleriyle karşılaştırarak ekipmanlarınızın uygun seçip seçmediğinizi de görebilirsiniz.

Verilen sonuç raporunda verimlilik artırıcı önerilerde bulunulur.

5.Basınçlı Hava Hatlarında Kaçak Tespiti Hizmeti:

İşletmeniz veya tesisinizde bulunan basınçlı hava hatlarının kontrolü yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir. Yapılan kontroller sonucunda kaçak bulunan yerin tespiti, kaçak miktarı ve işletmeye maliyeti hakkında raporlarda bilgi verilir.

Basınçlı hava hatlarında uygulanabilir tasarruf potansiyelleri;

 • %42 Hava Kaçaklarını Azaltma
 • %12 Sistemin Yeni Dizaynı
 • %10 Atık Isıdan Yararlanma
 • %10 Değişken Hız Sürücüsü Kullanma
 • %7   Kontrol Sisteminin Değişmesi
 • %6   Kompresörlerin Yenilenmesi
 • %6   Pnömatik Ekipman Optimizasyonu
 • %4   Basınç Kayıplarının Azaltılması
 • %2   Kompresörde Yüksek Verimli Motor Kullanılması
 • %1   Soğutma, Kurutma ve Filtrasyonun İyileştirilmesi

Verilen sonuç raporunda verimlilik artırıcı önerilerde bulunulur.

6.Enerji Analizörü ile Elektriksel Değerler Ölçüm Hizmeti:

İşletmeniz veya tesisinizdeki ekipmanların tek tek enerji tüketimlerinin ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

Verilen sonuç raporunda verimlilik artırıcı önerilerde bulunulur.

7.Kazan Blöf Suyu Elektriksel İletkenlik, TDS ve Tuzluluk Ölçüm Hizmeti:

İşletmeniz veya tesisinizde kazanlarda kullanılan suyun elektriksel iletkenlik, TDS ve tuzluluk oranının ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

Verilen sonuç raporunda verimlilik artırıcı önerilerde bulunulur.

 1. Yapı Elemanlarında Isı İletkenlik Katsayısı (U Katsayısı) Ölçüm Hizmeti:

Yapınızdaki duvarların yapı elemanlarının ısı iletkenlik katsayısının ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir. Yapılan ölçümler sonucunda yapınızın TS825 standardına uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer TS825 Standardına uygun değil ise bu standardı sağlamak için gerekli yalıtım kalınlığını da öğrenebilirsiniz.

9.Aydınlık Seviyesi Ölçüm (LUX Ölçüm) Hizmeti:

İşletmeniz veya tesisinizde istediğiniz ortamın aydınlık seviyesinin ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir. Yapılan ölçümler sonucunda çalışma alanınızdaki aydınlık seviyesinin standarda uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

10.Ses Seviyesi/Gürültü Ölçüm Hizmeti:

İşletmeniz veya tesisinizde istediğiniz ortam ses seviyesi ve ekipmanlarınızın yarattığı ses seviyesinin ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

11.Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçüm Hizmeti:

İşletmeniz veya tesisinizde istediğiniz ortamın anlık veya zamana bağlı olarak sıcaklık ve bağıl neminin ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

12.Ortam Hava Kalitesi Ölçüm Hizmeti:

İşletmeniz veya tesisinizde istediğiniz ortamın anlık veya zamana bağlı olarak hava kalitesinin ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir. Hava kalitesi ölçümünde ortamdaki sıcaklık, nem, karbondioksit, uçucu organik bileşenler veya ölçümünü talep ettiğiniz her şeyi kabiliyetimiz dahilinde ölçebiliriz.

13.Havalandırma Hatlarında/Menfezlerinden/Difüzörlerinden Hava Hızı/Debisi Ölçüm Hizmeti:

İşletmeniz veya tesisinizde bulunan havalandırma hatlarında, menfezlerde ve difüzörlerdeki hava hızı ve debisinin ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

14.Mekanik Sistemlerde Devir Ölçüm Hizmeti:

İşletmeniz veya tesisinizde bulunan ölçülmesini istediğiniz motorlar, fan ve benzeri devirli ekipmanların devir sayılarının ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

İşletmeniz veya tesisinizde bulunan ölçülmesini istediğiniz bant, konveyör bant ve benzeri ekipmanların ilerleme hızı ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

15.Soğutma Gruplarında Verim Analiz Hizmeti:

İşletmeniz veya tesisinizde bulunan soğutma gruplarının ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir. Yapılan ölçümler sonucunda soğutma gruplarınızın verimleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

Verilen sonuç raporunda verimlilik artırıcı önerilerde bulunulur.

 

Enerji Verimliliği Ölçüm Hizmetleri Fiyat Teklifi Almak için tıklayınız.