logo

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ

27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 9. Madde;

1. Fıkrası gereğince Enerji Yönetici Çalıştırması Zorunlu Haller;

  • Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. 

2. Fıkrası gereğince Enerji Yönetici Çalıştırması Zorunlu Haller;

  • Toplam inşaat alanı en az 20000(yirmibin) metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 500(beşyüz) TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10000(onbin) metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 250(ikiyüzelli) TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır. 

27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 11. Madde 1. Fıkrası ve Tebliğin 5. Madde 1. Fıkrası gereğince;

Enerji yöneticisi eğitimlerine;

            Mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler Enerji Yöneticisi Eğitimine katılabilir.

Enerji Yöneticisi Sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır.

Enerji Yöneticiliği Teklifi Almak için Tıklayınız

Enerji Yöneticiliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayın