logo

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUN, STRATEJİ, YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUN, STRATEJİ, YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

1.   ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

Kanun Adı                      : 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

Resmi Gazete Tarihi     : 02.05.2007

Resmi Gazete Sayısı     : 26510

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU İndirmek İçin Tıklayınız

2.   ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 

Yönetmelik Adı                 : ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ

Resmi Gazete Tarihi         : 25.02.2012

Resmi Gazete Sayısı         : 28215

 İndirmek İçin Tıklayınız

3.   GENEL AYDINLATMA KAPSAMINDA LED ARMATURLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

İndirmek İçin Tıklayınız

4.   YÖNETMELİKLER

Yönetmelik Adı              : Genel Aydınlatma Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi        : 27.07.2013

Resmi Gazete Sayısı       : 28720

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı              : Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi        : 08.12.2014

Resmi Gazete Sayısı        : 29199

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı              : Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi        : 07.10.2010

Resmi Gazete Sayısı       : 27722

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı              : Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi        : 27.10.2011 

Resmi Gazete Sayısı       : 28097

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı              : Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi        : 20.04.2011

Resmi Gazete Sayısı       : 27911

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı               : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi      : 15.06.2010

Resmi Gazete Sayısı     : 27612

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı              : Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelikte (94/2/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi        : 21.05.2010

Resmi Gazete Sayısı       : 27587

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı              : Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi     : 17.04.2009 

Resmi Gazete Sayısı    : 27203

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı              : Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi     : 05.12.2008

Resmi Gazete Sayısı    : 27075

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı              : Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi     : 09.06.2008

Resmi Gazete Sayısı    : 26901

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı              : Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi    : 05.06.2008

Resmi Gazete Sayısı    : 26897

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı              : Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi     : 14.04.2008

Resmi Gazete Sayısı    : 26847(Mükerrer)

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı              : Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi     : 08.10.2007

Resmi Gazete Sayısı     : 26667

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı              : Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi      : 11.06.2007

Resmi Gazete Sayısı     : 26549

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı              : Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi      : 14.12.2006

Resmi Gazete Sayısı      : 26376

İndirmek İçin Tıklayınız

Yönetmelik Adı              : Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi     : 14.06.2003 

Resmi Gazete Sayısı    : 25138

İndirmek İçin Tıklayınız