logo

ENERJİ VERİMLİLİK DESTEKLERİ ( HİBELER VE KREDİLER )

ENERJİ VERİMLİLİK DESTEKLERİ ( HİBELER VE KREDİLER )

ADV Enerji olarak; Ön Enerji Etüdü, Detaylı Enerji Etüdü, Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) ve bu konularda Danışmanlık Hizmeti almadan önce verilen destekleri incelemenizi öneririz. Bu destekler ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzman kadromuz size en kısa sürede doğru desteğe başvurmanızda yardımcı olaraktır.

 

Ön Enerji Etüdü - Detaylı Enerji Etüdü - Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) - Danışmanlık Hibe ve Kredileri Veren Kuruluşlar ;

Desteği Veren Kuruluş        : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - (HİBE)

Destek Konusu                     : Verimlilik Artırıcı Proje (Vap) Destekleri

Destek Başlangıç Yılı           : 2009

Destek Başvuru Tarihi         : Bakanlık Tarafından Her Yıl Açıklanır.

Desteğin Amacı

 • Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki çözümleri içine alan ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak değerlendirilmektedir.

Destek Başvurusu İçin Gerekli Koşullar

 • Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri kapsamaktadır.

VAP Destek Proje Üst Limiti    : KDV hariç toplam bedeli en fazla 1 milyon Türk Lirasıdır.

VAP Destek Proje Kriteri          : Geri ödeme süresi 5 yıldan az olan VAP projelerine verilmektedir.

VAP Destek Hibe Üst Limiti      : Proje bedelinin en fazla %30’u kadar hibe verilmektedir.

Detaylar İçin Tıklayınız

Desteği Veren  Kuruluş            : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - (HİBE)

Destek Konusu                         : Gönüllü Anlaşma (GA) Destekleri

Destek Başlangıç Yılı               : 2009

Destek Başvuru Tarihi             : EKİM (Her Yıl)

Desteğin Amacı

 • Gönüllü Anlaşmalar yoluyla işletmelerin geçmiş 5 yıllık enerji yoğunluklarının ortalaması olan referans enerji yoğunluğuna göre, önceden taahhüt ederek üç yıllık izleme dönemi sonunda ortalama en az %10 oranda enerji yoğunluğunu azaltmaktır.

Destek Başvurusu İçin Gerekli Koşullar

 • Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri kapsamaktadır.

VAP Destek Proje Üst Limiti    : 1.000.000 TL Toplam Enerji Gideri.

VAP Destek Proje Kriteri         : -

VAP Destek Hibe Üst Limiti     : %20’si nakit olarak verilmektedir.

Detaylar İçin Tıklayınız

Desteği Veren Kuruluş              : KOSGEB - (HİBE)

Destek Konusu                           : Enerji Verimliliği Desteği (Genel Destek Programı)

Destek Başlangıç Yılı                : 2010

Destek Başvuru Tarihi              : Her zaman

Desteğin Amacı

 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

 Destek Başvurusu İçin Gerekli Koşullar

 • İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilir.
 • İşletmeler tarafından, 18/04/2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden, enerji verimliliğine yönelik alınacak ön ve detaylı etüt hizmetleri desteklenir.
 • Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine yaptırılan ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri destek kapsamındadır.
 • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş EVD şirketlerine yaptırılan ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından onay belgesi verilen, Verimlilik Arttırıcı Projelerin (VAP) hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesinin en fazla ilk iki yılı boyunca alınacak danışmanlık hizmet bedelleri desteklenir
 • Enerji verimliliğine yönelik alınacak etüt ve danışmanlık hizmetleri, aynı enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden alınamaz.
 • İşletmeler tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar ve yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden alınacak, “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” desteklenir.

Ön Enerji Etüt Destek Üst Limit           : 2.000 TL 

Ön Enerji Etüt Destek Oranı                 :%50-%60

Detaylı Enerji Etüt Destek Üst Limit   : 20.000 TL

Detaylı Enerji Destek Oranı                 : %50-%60

VAP Destek Proje Üst Limiti                : 5.000 TL

VAP Destek Oranı                                 : %50-%60

Detaylar İçin Tıklayınız