logo

CEZALAR VE YAPTIRIMLAR

CEZALAR VE YAPTIRIMLAR

2010 yılında uygulanan para cezaları ve 2011 yılındaki uygulanan para cezaları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Güncel ceza tutarları için ADV Enerji ile iletişime geçin.

5627 Enerji Verimliliği Kanunu'nun

Onuncu Maddesinin;

Kanunda Öngörülen

Para Cezaları (YTL)

2010 Yılında Uygulanan

Para Cezaları (TL)

2011 Yılında Uygulanacak

Para Cezaları (TL)

(a) bendinin 2 numaralı alt bendindeki ceza miktarları:

10.000 YTL

50.000 YTL

12.270 TL

61.352 TL

13.214 TL

66.076 TL

(a) bendinin 3 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

500 YTL

                    613 TL

             660 TL

( a ) bendinin 7 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

5.000 YTL

6.135 TL

6.607 TL

( a ) bendinin 8 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

20.000 YTL

24.540 TL

26.429 TL

(a) bendinin 9 numaralı alt bendindeki ceza miktarı:

         20.000 YTL

               24.540 TL

         26.429 TL