logo

ENERJİ YÖNETİCİĞİ HAKKINDA SIKCA SORULAN SORULAR

ENERJİ YÖNETİCİĞİ HAKKINDA SIKCA SORULAN SORULAR

SSS-1 ENERJİ YÖNETİCİSİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU VEYA ENERJİ YÖNETİCİSİ HİZMETİ ALMA ZORUNLULUĞU NEDİR?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereği ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik de ifade edildiği gibi Enerji Yöneticisi bulunması zorunlu haller ;

 1. Endüstriyel İşletmelerde Enerji Yönetimi Hakkında Yapılması Gerekenler;

Öncelikle Endüstriyel İşlemenizin TEP HESABI'nın yapılması gerekmektedir. Hesaplanan Yıllık toplam enerji tüketimine göre Enerji Yönetici Bulundurma veya Enerji Yönetici Hizmeti alma Zorunluluğu ve Enerji Yönetimi hakkında yapılması gerekenler değişmektedir. Çıkan toplam TEP e göre;

 1. Endüstriyel İşletmenizin Yıllık Toplam Enerji Tüketimi 1000 TEP den az ise Endüstriyel İşletmenizde Enerji Yöneticisi bulundurulması zorunlu değildir.
 2. Endüstriyel İşletmenizin Yıllık Toplam Enerji Tüketimi 1000 TEP den fazla olup 5000 TEP den az ise Endüstriyel İşletmenizde Enerji Yöneticisi bulundurulması zorunludur.
 3. Endüstriyel İşletmenizin Yıllık Toplam Enerji Tüketimi 5000 TEP den fazla olup 50000 TEP den az ise Endüstriyel İşletmenizde Enerji Yöneticisi bulundurması zorunludur.
 4. Endüstriyel İşletmenizin Yıllık Toplam Enerji Tüketimi 50000 TEP den fazla ise Endüstriyel İşletmenizde Enerji Yönetim Birimi Kurulması zorunludur ve Enerji Yönetimi hakkında Hizmet alması zorunludur.  

Yıllık toplam enerji tüketiminizi Ton Eşdeğer Petrole (TEP) çevirmek için tıklayın.

ADV Enerji olarak isterseniz TEP Hesabınızı yapmamızı isterseniz iletişime geçin.

 1. Ticari Binalar ve Hizmet Binalarında Enerji Yönetimi Hakkında Yapılması Gerekenler;

Öncelikle Ticari Binanız veya Hizmet Binanızın ihtiyacını tespit edebilmeniz için Bakanlığın belirlediği 2 kriterine bakılması gerekmektedir;

 • İlk olarak Ticari Binanız veya Hizmet Binanızın TEP HESABI'nın yapılması gerekmektedir. Yıllık Toplam Enerji tüketiminizin 500 TEP den fazla yada az olduğuna dair bakmanız gerekmektedir.
 • İkinci olarak Ruhsat Metrekaresine bakmanız gerekmektedir. Ruhsat metrekaresinin 20000 m2 den büyük olup olmadığınıza bakmanız gerekmektedir.

Bu iki kriterden herhangi biri sizin Ticari veya Hizmet Binanızı kapsıyorsa Enerji Yöneticisi bulundurmak zorundasınız.

Örnek vermek gerekirse;

 1. Ticari Bina veya Hizmet Binasının Ruhsat Metrekaresi büyük 20000 m2 den fazla TEP Değeri 501 TEP ise Enerji Yöneticisi Bulundurması(Atama) veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunludur.
 2. Ticari Bina veya Hizmet Binasının Ruhsat Metrekaresi büyük 20000 m2 den fazla TEP Değeri 499 TEP ise Enerji Yöneticisi Bulundurması(Atama)  veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunludur.
 3. Ticari Bina veya Hizmet Binasının Ruhsat Metrekaresi büyük 20000 m2 den  az TEP Değeri 501 TEP ise Enerji Yöneticisi Bulundurması (Atama) veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunludur.
 4. Ticari Bina veya Hizmet Binasının Ruhsat Metrekaresi büyük 20000 m2 den az TEP Değeri 499 TEP ise Enerji Yöneticisi Bulundurması(Atama)  veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunlu değildir.
 1. Kamu Binalarında Enerji Yönetimi Hakkında Yapılması Gerekenler;

Öncelikle Kamu Binanızın ihtiyacını tespit edebilmeniz için Bakanlığın belirlediği 2 kriterine bakılması gerekmektedir;

 • İlk olarak Ticari Binanız veya Hizmet Binanızın TEP HESABI'nın yapılması gerekmektedir. Yıllık Toplam Enerji tüketiminizin 250 TEP den fazla yada az olduğuna dair bakmanız gerekmektedir.
 • İkinci olarak Ruhsat Metrekaresine bakmanız gerekmektedir. Ruhsat metrekaresinin 10000 m2 den büyük olup olmadığınıza bakmanız gerekmektedir.

Bu iki kriterden herhangi biri sizin Ticari veya Hizmet Binanızı kapsıyorsa Enerji Yöneticisi bulundurmak zorundasınız.

Örnek vermek gerekirse;

 1. Kamu Binalarında Ruhsat Metrekaresi 10000 m2 den fazla TEP Değeri 251 TEP ise Enerji Yöneticisi bulundurması veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunludur.
 2. Kamu Binalarında Ruhsat Metrekaresi 10000 m2 den fazla TEP Değeri 249 TEP ise Enerji Yöneticisi bulundurması veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunludur.
 3. Kamu Binalarında Ruhsat Metrekaresi 10000 m2 den az TEP Değeri 251 TEP ise Enerji Yöneticisi bulundurması veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunludur.
 4. Kamu Binalarında Ruhsat Metrekaresi 10000 m2 den az TEP Değeri 249 TEP ise Enerji Yöneticisi bulundurması veya Enerji Yöneticisi Hizmeti alması zorunlu değildir.
 1. Organize Sanayi Bölgelerinde Enerji Yönetimi Hakkında Yapılması Gerekenler;

Öncelikle Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletme sayısı hesaplanır. Organize Sanayide bulunan işletme sayısı hesaplandığı zaman elde edilen sayıya göre Enerji Yönetici Bulundurma(Atama) veya Enerji Yönetici Hizmeti Alma Zorunluluğu ve Enerji Yönetimi hakkında yapılması gerekenler değişmektedir.

Çıkan toplam işletme sayısına göre;

 1. Organize Sanayi Bölgesindeki işletme sayısı 50 den az ise Enerji Yönetimi Birimi (EYB) kurması zorunlu değildir.
 2. Organize Sanayi Bölgesindeki işletme sayısı 50 den fazla ise Enerji Yönetimi Birimi (EYB) kurması zorunludur.
 1. Elektrik Üretim Santrallerinde Enerji Yönetimi Hakkında Yapılması Gerekenler;

Öncelikle Elektrik Üretim Santrallerinin kurucu güç kapasitesinin tespit edilmesi gerekmektedir. Elektrik Üretim Santralinin kurulu gücü hesaplandığı zaman elde edilen MW  göre Enerji Yönetici Bulundurma veya Enerji Yönetici Hizmeti alma Zorunluluğu ve Enerji Yönetimi hakkında yapılması gerekenler değişmektedir.

Çıkan toplam MW kurulu gücüne göre;

 1. Elektrik Üretim Santralinin kurulu gücü 100 MW dan az ise Enerji Yönetici Bulundurması(Atama) veya Enerji Yönetici Hizmeti alması zorunlu değildir.
 2. Elektrik Üretim Santralinin kurulu gücü 100 MW dan fazla ise Enerji Yönetici Bulundurması(Atama) veya Enerji Yönetici Hizmeti alması zorunludur.