logo

SSS - TERİMLER ve KISALTMALAR

SSS - TERİMLER ve KISALTMALAR

SSS-1 BEP Nedir? Açılımı Nedir?

BEP in açılımı Bina Enerji Performansı demektir.

SSS-1 EİE nin Açılımı Nedir ?

EİE nin açılımı Elektrik İşleri Etüt İdaresidir.

SSS-2 EKB nin Açılımı Nedir ?

EKB nin Açılımı Enerji Kimlik Belgesi Demektir.

SSS-3 Enerjinin Tanımı ? Enerji Nedir ?

Herhangi bir hareketi (aksiyonu) yapan ya da yapmaya hazır olan kabiliyete Enerji denir.

SSS-4 Etüt Ne Demektir  ?

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkanların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama,ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan; enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemleri ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen ve Bakanlık tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun şekilde yapılan çalışmalardır.

SSS-5 Enerji Yönetim Birimi Nedir  ?

Enerji yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek üzere enerji yöneticisinin sorumluluğunda, endüstriyel işletmenin veya organize sanayi bölgesinin yönetimine doğrudan bağlı faaliyet gösteren birim

SSS-6 Enerji Verimliliği Ne Demektir ?

Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasını sağlamaktır.

SSS-7 Enerji Yoğunluğu Ne Demektir ?

Bir birim ekonomik değer üretebilmek için tüketilen enerji miktarı demektir.

SSS-8 Enerji Yöneticisi Kimdir ?

Kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde veya binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu, enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişidir.

SSS-9 Kojenerasyon  (Kojen) Nedir ?

Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak üretimi demektir.

SSS-10 TEP in Açılımı Nedir ?

TEP in açılımı Ton Eşdeğer Petrol Demektir.

SSS-11 Trijenerasyon Nedir ?

Enerjinin elektrik, ısı ve soğutma formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir.

SSS-12 VAP ın Açılımı Nedir ?

VAP ın açılımı Verimlilik Artırıcı Proje Demektir.

SSS-13 YEGEM in Açılımı Nedir ?

YEGEM in açılımı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüdür.

SSS-14 Yenilenebilir Enerji Ne Demektir ?

Yenilenebilir Enerji sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.