logo

HAKKIMIZDA

ADV Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmasıdır. Eski binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye yetkili firmadır.

ADV Enerji, Türkiye’de Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji ile ilgili yasal mevzuatların oluşturulması ve enerji verimliliği bilincinin gelişmesi ile birlikte enerji korunumu ve enerji verimliliği konuları üzerinde yoğunlaşarak, Türkiye’nin geleceğinde büyük rol oynayacak olan enerjinin daha doğru şekilde kullanılmasını sağlamaya çalışmaktadır.